FEPTO står för Federation in Europe for Psychodrama Training organisations. Det är alltså en europeisk sammanslutning för organisationer som utbildar i psykodrama. SISU  är en av medlemsorganisationerna och vi kommer regelbundet att publicera material med anknytning till FEPTO.
1. I detta dokument finns en omfattande rapport om forskningsgruppens senaste möte inom FEPTO.
2. Här är en sammanfattninga av forskningsgruppens arbete
3. Det tredjedokumentet är FEPTOS senaste nyhetsbrev